Więcej informacji o producencie

Oprogramowanie DRILLCAM

Graficzne programowanie detali na wiertarkach CMA CNC

Oprogramowanie umożliwiające graficzne programowanie operacji obróbki w 3D na maszynach CMA TRD / GRD / BRD. DRILLCAM umożliwia łatwe stworzenie detalu (blacha, profil, kształtownik itp.) lub import gotowego z pliku STEP lub DXF. Największą zaletą jest możliwość wyboru predefiniowanych operacji (wiercenie, gwintowanie, frezowanie spiralne, frezowanie fasolek, flowdrill itp.) oraz bieżący podgląd programowalnego detalu. Całość uzupełnia możliwość wykonania symulacji i wykrycie potencjalnych błędów lub kolizji. Projektant jest w stanie w przeciągu kilku minut przygotować projekt do obróbki na maszynie. Programem wynikowym jest kod w ISO (G-CODE).

Przygotowanie detalu od zera

Wersje oprogramowania

Program DRILLCAM - dla maszyny
  • Generowanie detalu w 3D z podglądem wykonanych operacji. Łatwe programowanie operacji z użyciem makr (np. wiercenie gwintowanie, fazowanie, pogłębianie, FlowDrill, planowanie, frezowanie, ukosowanie).
  • Operacje (cykle robocze) i parametry obróbki są ustawiane automatycznie w oparciu o rozbudowaną bibliotekę narzędzi.
  • Wizualne rozmieszczanie detali na stole, symulacja obróbki z wykryciem potencjalnych kolizji, praca w 2 strefach
  • Podczas pracy maszyny (obróbki) operator może programować nowy detal
Program DRILLCAM PC (1 licencja, wymaga posiadania DRILLCAM dla maszyny)
  • Umożliwia przygotowanie projektów (detali) na komputerze technologa.
  • Pełna wymiana danych pomiędzy maszyną a komputerem technologa. Import plików 2D DXF.
Dodatek CAD/CAM (1 licencja, wymaga posiadania DRILLCAM PC dla biura)
  • Dodatek do programu DRILLCAM PC umożliwiający konwersje plików 2D DXF, DWG, DSTV, NC, NC1 oraz 3D STEP do kodów ISO.
  • Dodatek należy kupić na każde stanowisko, na którym chcemy korzystać z tej funkcjonalności.

Przykładowe ekrany programu

Przygotowanie detalu krok po kroku

Import z pliku DXF lub STEP

Showroom_PAX

PRZETESTUJ MASZYNĘ W NASZYM SHOWROOMIE!

Zapraszamy do jednego z największych salonów wystawowych maszyn do obróbki stali w Polsce. Większość dostępnych urządzeń CMA można zobaczyć i poddać testom w SHOWROOMIE w naszej siedzibie, w Dołujach koło Szczecina.
Możliwość sprawdzenia maszyny na własnych detalach daje gwarancję, że zakup będzie dostosowany do indywidualnych wymagań produkcyjnych.

Istnieje także możliwość sprawdzenia pozostałych urządzeń do obróbki stali z oferty PAX.

ZOBACZ TAKŻE

Wiertarka CNC CMA TRD

Dostępna w różnych zakresach obróbczych

Model TRD jest dedykowany do wiercenia, gwintowania i frezowania profili, rur, kształtowników, kołnierzy, a przy zastosowaniu obrotnika 4 osi również możemy wiercić rury stalowe w trybie automatycznym z obrotem rury wokoło osi.