Oprogramowanie DRILLCAM

Graficzne programowanie detali na wiertarkach CMA CNC.

Oprogramowanie umożliwiające graficzne programowanie operacji obróbki w 3D na maszynach CMA TRD / GRD / BRD. DRILLCAM umożliwia łatwe stworzenie detalu (blacha, profil, kształtownik itp.) lub import gotowego z pliku STEP lub DXF. Największą zaletą jest możliwość wyboru predefiniowanych operacji (wiercenie, gwintowanie, frezowanie spiralne, frezowanie fasolek, flowdrill itp.) oraz bieżący podgląd programowalnego detalu. Całość uzupełnia możliwość wykonania symulacji i wykrycie potencjalnych błędów lub kolizji. Projektant jest w stanie w przeciągu kilku\kilkunastu minut przygotować projekt do obróbki na maszynie. Programem wynikowym jest kod w ISO (G-CODE).

Przygotowanie detalu od zera

Wersje oprogramowania

Program DRILLCAM – dla maszyny
  • Generowanie detalu w 3D z podglądem wykonanych operacji. Łatwe programowanie operacji z użyciem makr (np. wiercenie gwintowanie, fazowanie, pogłębianie, FlowDrill, planowanie, frezowanie, ukosowanie).
  • Operacje (cykle robocze) i parametry obróbki są ustawiane automatycznie w oparciu o rozbudowaną bibliotekę narzędzi.
  • Wizualne rozmieszczanie detali na stole, symulacja obróbki z wykryciem potencjalnych kolizji, praca w 2 strefach
  • Podczas pracy maszyny (obróbki) operator może programować nowy detal
Program DRILLCAM PC (1 licencja, wymaga posiadania DRILLCAM dla maszyny)
  • Umożliwia przygotowanie projektów (detali) na komputerze technologa.
  • Pełna wymiana danych pomiędzy maszyną a komputerem technologa. Import plików 2D DXF.
Dodatek CAD/CAM (1 licencja, wymaga posiadania DRILLCAM PC dla biura)
  • Dodatek do programu DRILLCAM PC umożliwiający konwersje plików 2D DXF, DWG, DSTV, NC, NC1 oraz 3D STEP do kodów ISO.
  • Dodatek należy kupić na każde stanowisko, na którym chcemy korzystać z tej funkcjonalności.
Przykładowy detal zaprojektowany w programie DRILLCAM

Przykładowy detal zaprojektowany w programie DRILLCAM

Programowanie operacji wiercenia

Programowanie operacji wiercenia

Programowanie operacji frezowania

Programowanie operacji frezowania

Symulacje obróbki

Symulacje obróbki

Biblioteka materiałów

Biblioteka materiałów

Biblioteka narzędzi (możliwość definiowania parametrów dla różnych gatunków materiałów)

Biblioteka narzędzi (możliwość definiowania parametrów dla różnych gatunków materiałów)

Przykładowy detal zaprojektowany w programie DRILLCAM

Przykładowy detal zaprojektowany w programie DRILLCAM

Możliwość produkcji seryjnej tego samego/ różnych detali poprzez pracę w strefach

Możliwość produkcji seryjnej tego samego/ różnych detali poprzez pracę w strefach

Przygotowanie detalu od zera:

Przygotowanie detalu z pliku DXF:

Przygotowanie detalu z pliku STEP:

ZOBACZ TAKŻE