Zgłoszenie serwisowe

Wszystkie punkty zgłoszenia oznaczone * muszą być wypełnione. Niezastosowanie się do ww. wymagań będzie skutkowało nie rozpatrywaniem zgłoszenia przez serwis PAX PHU. Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin (dni robocze). Reakcja serwisu obejmuje kontakt z Klientem lub przyjazd do Klienta w celu zdiagnozowania usterki i jej usunięcia.
  Zgłaszający w imieniu swojej firmy akceptuje, że:*

  1. Testy i próby maszyn nie są wliczone w gwarancję urządzenia i wszelkie koszty z nimi związane jak również koszt pracy serwisanta podczas ich przeprowadzenia ponosi klient. Wszelkie bezpodstawne wezwania serwisu skutkują wystawieniem faktury przez PAX PHU.

  2. Nieuzasadnione wezwanie serwisu skutkuje wystawieniem faktury za wszelkie czynności wykonane przez serwis PAX PHU oraz dodatkowo kosztu dojazdu liczonego indywidualnie i kosztu pracy serwisanta 200 PLN netto/rbg. Koszt noclegu w przypadku konieczności wykonania usługi kolejnego dnia 250 PLN netto.

  3. Powyższe koszty nie obejmują kosztów części zamiennych, które zostaną użyte w trakcie pracy, a sama wizyta i praca serwisanta nie musi zakończyć się naprawą i uruchomieniem maszyny. Nie zwalnia to zamawiającego usługę z konieczności zapłaty za jej wykonanie.

  Wyrażam zgodę na:*

  Przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez PAX PHU Paweł Wachholc z siedzibą w Dołujach przy ul. Słoneczny Sad 4M i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.


  * pola wymagane

  Wyślij klasyczne zgłoszenie reklamacyjne

  W przypadku trudności mogą Państwo wysyłać zgłoszenie w sposób tradycyjny
  na adres: serwis@pax-maszyny.pl używając poniższej formatki.