Oprogramowanie DRILLCAM dla wiertarek CNC

DRILLCAM – graficzne programowanie detali na wiertarkach CMA.

Oprogramowanie umożliwiające graficzne programowanie operacji obróbki w 3D na maszynach CMA TRD / GRD / BRD. DRILLCAM umożliwia łatwe stworzenie detalu (blacha, profil, kształtownik itp.) lub import gotowego z pliku stp lub dxf. Największą zaletą jest możliwość wyboru predefiniowanych operacji (wiercenie, gwintowanie, frezowanie spiralne, frezowanie fasolek, flowdrill itp.) oraz bieżący podgląd programowalnego detalu. Całość uzupełnia możliwość wykonania symulacji i wykrycie potencjalnych błędów lub kolizji. Projektant jest w stanie w przeciągu kilku\kilkunastu minut przygotować projekt do obróbki na maszynie. Programem wynikowym jest kod w ISO (G-CODE). Oprogramowanie DRILLCAM

WERSJE OPROGRAMOWANIA:

Program DRILLCAM - dla maszyny

  • Generowanie detalu w 3D z podglądem wykonanych operacji. Łatwe programowanie operacji z użyciem makr (np. wiercenie gwintowanie, fazowanie, pogłębianie, FlowDrill, planowanie, frezowanie, ukosowanie).
  • Operacje (cykle robocze) i parametry obróbki są ustawiane automatycznie w oparciu o rozbudowaną bibliotekę narzędzi.
  • Wizualne rozmieszczanie detali na stole, symulacja obróbki z wykryciem potencjalnych kolizji, praca w 2 strefach
  • Podczas pracy maszyny (obróbki) operator może programować nowy detal

Program DRILLCAM PC (1 licencja, wymaga posiadania DRILLCAM dla maszyny)

  • Umożliwia przygotowanie projektów (detali) na komputerze technologa.
  • Pełna wymiana danych pomiędzy maszyną a komputerem technologa. Import plików 2D DXF.

Dodatek CAD/CAM (1 licencja, wymaga posiadania DRILLCAM PC dla biura)

  • Dodatek do programu DRILLCAM PC umożliwiający konwersje plików 2D DXF, DWG, DSTV, NC, NC1 oraz 3D STEP do kodów ISO.
  • Dodatek należy kupić na każde stanowisko, na którym chcemy korzystać z tej funkcjonalności.

Oprogramowanie DRILLCAM

Przykładowy detal zaprojektowany w programie DRILLCAM


Programowanie operacji wiercenia

Programowanie operacji frezowania

Symulacje obróbki

Biblioteka materiałów

Biblioteka narzędzi (możliwość definiowania parametrów dla różnych gatunków materiałów)

Przykładowy detal zaprojektowany w programie DRILLCAM

Możliwość produkcji seryjnej tego samego / różnych detali pracując w strefach

Przygotowanie detalu od zera:

Przygotowanie detalu z pliku DXF:

Przygotowanie detalu z pliku STEP :

 

Doradztwo techniczne:

Jan Pawelczyk
tel. +48 505 812 505

Paweł Wachholc
tel. +48 513 905 405

e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl

Pobierz katalog

Przeglądaj online
lub zapisz na dysku

(20 MB)

Copyright

Nasz kanał YouTube

Nasz profil Facebook

 

ul. Słoneczny Sad 4m
72-002 Dołuje k.Szczecina
tel.: +48 91 435 84 34
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl
skontaktuj się z nami

Dla klientów