Zgłoszenie SERWISOWE

Wszystkie punkty zgłoszenia oznaczone * muszą być wypełnione. Niezastosowanie się do ww. wymagań będzie skutkowało nie rozpatrywaniem zgłoszenia przez serwis PAX PHU. Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin (dni robocze).

np. Obróbka Metali Jan Kowalski Ulica Numer posesji Kod pocztowy Miejscowość Województwo np. 777-888-99-22 np. Jan Kowalski np. 914358434 np. jan@kowalski.com.pl np. Hydracrop 55 SD np. 0001725862 np. 17-12-2004 np. 0001725862
Dodaj kolejny załącznik

1. Testy i próby maszyn nie są wliczone w gwarancję urządzenia i wszelkie koszty z nimi związane jak również koszt pracy serwisanta podczas ich przeprowadzenia ponosi klient. Wszelkie bezpodstawne wezwania serwisu skutkują wystawieniem faktury przez PAX PHU.

2. Nieuzasadnione wezwanie serwisu skutkuje wystawieniem faktury za wszelkie czynności wykonane przez serwis PAX PHU oraz dodatkowo kosztu dojazdu liczonego w stawce 1 PLN netto/km (liczone w jedną stronę) i koszt pracy serwisanta 100 PLN netto/rbg. Koszt noclegu w przypadku konieczności wykonania usługi kolejnego dnia 200 PLN netto.

3. Powyższe koszty nie obejmują kosztów części zamiennych, które zostaną użyte w trakcie pracy, a sama wizyta i praca serwisanta nie musi zakończyć się naprawą i uruchomieniem maszyny. Nie zwalnia to zamawiającego usługę z konieczności zapłaty za jej wykonanie.Przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez PAX PHU Paweł Wachholc z siedzibą w Dołujach przy ul. Słoneczny Sad 4j i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

np. Jan Nowak

* - pola wymagane

Wyślij klasyczne zgłoszenie reklamacyjne

W przypadku trudności mogą Państwo wysyłać zgłoszenie w sposób tradycyjny
na adres: serwis@pax-maszyny.pl używając poniższej formatki.